Politikalar

Politikalar | Yasin TAŞ | ytasofficial

Politikalar içerisinde karşılıklı yükümlülüklerimizi bulacaksınız. Websitemiz tarafından tutulan bilgilerinizin kullanımına yönelik sorumsuzluğumuza yöneliktir.

Politikalarımız

Gizlilik ve Güvenlik İle İlgili Politikalarımız

Gizlilik ve Güvenlik Politikalarımız gereği İş bu internet sitesinde ( https://ytasofficial.com ) yer alan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile sitenin tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat https://ytasofficial.com (“ Yasin TAŞ ‘a ”) aittir. Bu içerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.

https://ytasofficial.com sitesindeki tüm ticari markalar ve logolar https://ytasofficial.com veya üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu ticari marka ve logolar, hak sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz, kalıcı olarak indirilemez, kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

Site ziyaretçileri, siteyi sadece kullanım koşulları altında belirtilen ve yasal sınırlar çerçevesinde internet sitesine erişmek veya sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla ve sadece bunlarla sınırlı şekilde bir kullanım hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı, https://ytasofficial.com/ ‘ın ziyaretçiye lisans hakkı tanıdığı şeklinde yorumlanamaz.

İş https://ytasofficial.com/ sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri ve yıllık ve geçici raporlar, genel görünümler, sunumlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Yasin TAŞ tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. İnternet sitesinde “öngörmek”, “inanmak”, “hesaplamak”, “ummak”, “planlamak”, ve “tasarlamak” gibi ileriye yönelik ifadeler, https://ytasofficial.com ‘nin ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. https://ytasofficial.com ‘nin gelecekle ilgili öngörüler ve terimler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgi Doğruluğu

Yasin TAŞ , iş bu https://ytasofficial.com sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği, eksiksizliği, geçerliliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya bunları teyit etmemektedir. Yasin TAŞ ‘ın ve https://ytasofficial.com ‘nin; https://ytasofficial.com sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yasin TAŞ ‘a ait iş bu https://ytasofficial.com sitesi, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu internet siteleri https://ytasofficial.com tarafından gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak https://ytasofficial.com ‘nin kontrolü ve/veya yetkisi altında olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine erişildiğinde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kuralları ve veri koruma politikaları incelenmelidir.

https://ytasofficial.com tarafından üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine verilen bağlantılar, https://ytasofficial.com ‘nin o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

https://ytasofficial.com , bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açık veya örtülü olarak benimsememekte olup söz konusu içerik veya bağlantılardan dolayı sorumlu değildir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerinin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

İnternet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında elde edilen veriler yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda kaydedilmekte ve işlenmektedir. İnternet sitesinde yer alan üçüncü kişilere ait bağlantıların veri gizliliği uygulamalarından https://ytasofficial.com ( Yasin TAŞ ) sorumlu tutulamaz.

İnternet sitesi ziyaret edildiğinde; sunucular tarafından standart olarak, ziyaretçinin internet hizmet sunucusu tarafından verilen IP adresi, siteye ulaşmadan önce bulunan internet sitesi, site üzerinden ziyaret edilen sayfalar, ziyaretin tarihi ve süresi kayıt edilir. Kişisel veriler ise ancak ziyaretçi tarafından girildiği takdirde kayıt altına alınır.

İnternet sitesi üzerinden toplanan veriler, sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak işlenmekte ve sitenin teknik açıdan idaresi, müşteri yönetimi, ürün anketleri, pazarlama, sitedeki değişiklikleri, yeni servisleri veya teklifleri duyurma gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Politikalar

Mahkeme Kararı

https://ytasofficial.com , çalışanlarının ve bayilerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi için gereken özeni gösterecektir. Ancak veriler, https://ytasofficial.com ‘nin iş ortaklarıyla veya yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken yetkili kamu mercilerince gelen talepler doğrultusunda paylaşılabilir.

https://ytasofficial.com , tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri veya yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamakta ve kişisel verilerin korunması hususunda gereken özeni göstermektedir.

https://ytasofficial.com , kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, kendisine başvuru yapıldığı takdirde, ilgili kişisel verilerin sisteminde kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise hangi verilerin kayıtlı olduğu konusunda başvuru sahibini bilgilendirecektir. Başvuru sahibinin, kendi kişisel verilerini gözden geçirme, güncelleme veya silme hakkı vardır. https://ytasofficial.com ‘ne kişisel verilerin işlenmemesi ile ilgili bir bildirim yapıldığı takdirde, https://ytasofficial.com tarafından gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

https://ytasofficial.com web sitemiz, her zaman ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

https://ytasofficial.com tarafından, ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi, Şirketimiz tarafından sunulan bir hizmetle ilgili abonelik işlemleri gibi kişisel bilgiler sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. https://ytasofficial.com , hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Zarar Sorumsuzluğu

İşbu https://ytasofficial.com sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, https://ytasofficial.com Yasin TAŞ ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

https://ytasofficial.com , bu https://ytasofficial.com sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

https://ytasofficial.com internet sitesi içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyisim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla https://ytasofficial.com tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Tarafınıza https://ytasofficial.com tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız, bu talebinizi, size gönderilen her bir iletinin altında yer alan “kayıt dışı olma” uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz.

https://ytasofficial.com web sitemizin hukuki şartları ve gizlilik politikalar ı hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen yasin-tas@msn.com e-posta adresine sorabilir, sitemizle ilgili görüş ve eleştirilerinizi bu adrese bildirebilirsiniz.